Inspirací pro název webu se stalo podivuhodné sousloví domácí ekologie. To je metafora, která vybízí k ohleduplnějšímu chodu domácnosti. Za vzor si bere moudré hospodaření přírodních ekosystémů, které jsou poháněny pouze sluncem a nevytvářejí žádné odpady.

Domácí ekologie se věnuje nejširší škále činností, od dopravy, stavitelství a nakupování přes hospodaření s energiemi až po čištění a odpady. Snaží se dávat praktické návody, rady a tipy, jak se ve svém každodenním životě chovat co nejšetrněji k přírodě.

Sousloví vymysleli v polovině roku 1989 brněnští ekologové Mojmír Vlašín a Aleš Máchal. V roce 1994 pak poprvé vydali knihu Desatero domácí ekologie, která se stala legendou a dočkala se řady dalších, aktualizovaných vydání. Její nejnovější verzi naleznete v eshopu Ekologického institutu Veronica.

Užitečná může být i spousta další literatury..