Domácí ekologie

Občanské aktivity


Michal Závodský: Snažíme se být seriózním partnerem radnice

Radka Jarušková, fotky dodal: Michal Závodský, sborník Angažujete se? V Brně? ANO!, vydalo sdružení Nesehnutí, 30. dubna 2011  10:00   : 1

S Michalem Závodským jsme se sešli u něj doma v Masarykově čtvrti. Tento usměvavý a milý muž se zasazuje o ochranu tamější přírody, architektury a pohody bydlení.